Hlavní strana

Oddělení

Vítejte ve světě, kde je etický mrak na dosah každému z nás!

V letech 2018 a 2019 bude Framasoft upřednostňovat akce, které podporují digitální autonomii, aby co nejvíce lidem nabídl solidární hosting našeho digitálního života, který je důvěryhodný. Proces oddělování, který již začal a který je třeba zdokonalit, aby bylo možné nabídnout skutečné místní alternativy k podnikům-silám, které sklízejí naše data.

Internacionalizace: sdílení našich zkušeností za hranicemi

Prostřednictvím kampaně „Odgooglování Internetu“ nabízí Framasoft více než 30 etických a alternativních webových služeb francouzsky mluvící veřejnosti. Je vyloučeno překládat služby hostované Framasoft: to by mělo za následek příliš mnoho uživatelů a příliš velkou váhu na bedrech malého francouzského sdružení!

Nicméně díky tomu, že kampaň nabízí (víceméně) kompletní řešení, (relativně) dokonalé zkušenosti a díky tomu, že vyústila v (skromně) pozoruhodnou účast, se projekt Odgooglování Internetu zdá být ve světě víceméně jedinečný... a to se může změnit!

Je zde rozsáhlé stavební dílo, pro které je třeba položit základy, a to sdílení roků de-google-izace, aby se ostatní mohli inspirovat a aplikovat ji ve svém jazyce a přizpůsobit ji své kultuře.

V podstatě to znamená jen společně proměnit historii "Odgooglování Internetu" v mezinárodní společenství. Nic víc než to!

Framasoft Winter of code: zima kóduje'

S programem Google Summer of code je webový gigant skutečně vychytralý: financování open source projektů vývojářů umožňuje Google ručně vybrat kódy, které budou přínosem, a zároveň svést talentované kodéry, zformátovat je do své obchodní kultury, a přitom mávat bannerem Google.

Svět digitálních svobod se navíc stává stále více závislým na finančních příspěvcích Google a dalších webových gigantů, aby přežil, a začíná to být znepokojující.

Navrhnutím Winter of code chce Framasoft přispět svým dílem k obrácení této tendence. Jádrem myšlenky je dát komunitám svobodného softwaru kontakt se stážisty v informačních technologiích, kteří hledají zkušenosti v prostředí, které dává smysl, Framasoft přinese administrativní a možná i finanční podporu.

Zbývá si to jen představit se zainteresovanými stranami, ale jedna věc je jistá: Winter of code!

KITTENS pro místní, etické, solidární hosting'

Kolektiv nadšených internetových týmů zabývajících se síťovými službami, který byl z iniciativy Framasoft otevřen v říjnu 2016, je samosprávnou značkou a zároveň prostorem pro vzájemnou pomoc.

Pro veřejnost značka KITTENS označuje místního hostitele, kterému můžete s důvěrou svěřit svá data. Tato důvěra je založena na řadě přísně dodržovaných závazků, které vycházejí z hodnot, jako je otevřenost, transparentnost, neutralita a respektování osobních údajů.

Pro členy kolektivu je KITTENS sdíleným nástrojem vzájemné podpory, mimo jiné prostřednictvím sdílení právních, technických a mezilidských znalostí, které jsou nezbytné k tomu, aby byli hodni důvěry, kterou do nich příjemci služeb vkládají.

Framasoft bude věnovat čas naslouchání potřebám kolektivu a reagovat na ně. Právě ten bude rozhodovat o dalším postupu, aby se mohl rozvíjet. Děje se tak v naději, že jednoho dne bude moci každý z nás najít ve svém okolí KOŤÁTKO!

YUNOHOST, snadný self hosting

YUNOHOST je projekt svobodného softwaru, jehož cílem je umožnit i těm nejméně technicky zdatným z nás přístup k vlastnímu hostingu služeb. E-maily, sdílení souborů, agendy, nástroje pro společnou tvorbu a organizaci:

a to vše na dosah několika kliknutí, abyste měli doma vlastní server (a data) pro sebe, své přátele a rodinu, svou organizaci, svou firmu, svůj kolektiv...

Od ledna 2017 investuje Framasoft pracovní čas svých zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že v řešení YUNOHOST bude k dispozici maximum libre služeb z kampaně "Odgooglování Internetu".

Právě v tomto duchu spolupráce s YUNOHOSTem Framasoft doprovází a propaguje toto řešení, aby se masově rozšířilo.

Kampaň byla zahájena dne October 9, 2017

Naposledy upraveno: June 20, 2024

Image credits David Revoy - Licence: Creative Commons By 4.0