Trang chủ

Làm cho giáo dục trở nên phổ biến

Truyền cảm hứng cho mọi khả năng

Chào mừng đến với thế giới, nơi mà mọi người đều có thể chia sẻ và tiếp cận với kiến thức

Vào năm 2019 và 2020, sau những công việc quan trọng về những cuộc họp, trao đổi và hợp tác, Framasoft đề xuất tập trung vào những công cụ số để cung cấp sự tiếp cận đến những nguồn kiến thức được chia sẻ.

Đó là một thế giới chưa được khám phá, bởi vì chúng ta cần cùng nhau lên ý tưởng, cùng với những người mà, mỗi ngày, tạo nên một xã hội mà ở đó chúng ta đóng góp nhiều hơn là đỏi hỏi, một xã hội của sự đóng góp.

Sự tiếp cận cho tất cả mọi người

Nếu như mọi thứ được giữ nguyên, việc tìm kiếm một dịch vụ web miễn phí. đáp ứng nhu cầu của bạn sẽ cần rất nhiều những bí quyết và sẽ trở nên rất khó khăn với những người chưa sử dụng thành thạo những công cụ số như chúng ta. Bằng cách làm việc với những chuyên gia về tiếp cận số hoá, chuyên viên về thiết kế và trải nghiệm nguời dùng, Framasoft mong muốn tiếp cận với vấn đề, trong khi cùng lúc đó cung cấp những công cụ và những lớp đào tạo cho những "người thực hiện" từ nhiều lãnh thổ, làm việc về tiếp cận số hoá. Mục đích? Tạo ra những công cụ và điều kiện đúng, giúp mọi người tiếp cận với một trang web mang tính nhân văn.

Git năm trong tầm với của tất cả chúng ta

Git là một công cụ cho phép mọi người cộng tác để cùng soạn thảo một đoạn code. Cách mà nó được thiết kế mở ra một cánh cổng rất lớn để thấu hiểu những phương pháp, cách thức thực hiện và cách suy nghĩ nằm trong cái gọi là "cộng tác" Làm sao chúng ta có thể giúp cho những người không lập trình nhận được những lợi ích từ tinh thần của một công cụ tương tự như vậy? Làm sao chúng ta có thể mô phỏng git, biệt ngữ, giao diện của nó, etc. để mọi người có thể cùng hợp tác với những đoạn văn bản hay những công việc cần sự hợp tác khác? Đã có nhiều dự án đã xuất hiện và cùng với chúng, Framasoft sẽ nghiên cứu những giải pháp có thể.

A MOOC cho KITTENS

Trở thành một KITTENS, một thành viên của hội những tổ chức lưu trữ những dịch vụ web mang tính nhân văn này, không phải là một công việc đơn giản: có rất nhiều những bí quyết phải tiếp thu và có nhiều việc phải thực sự làm để thông hiểu. Cùng với những thành viên của hội, Framasoft đang đề xuất để tạo ra MOOC, một khoá học mở trực tuyến đồ sộ, để cùng nhau mang đến và đề ra những bí quyết mà chúng ta muốn chia sẻ… và giúp cho KITTENS trong hội được nhân rộng lên!

UPLOAD, Đại học tự do dành cho mọi người

Đây là một dự án không rõ ràng nhất, và cũng có thể là dự án điên rồ nhất của Contributopia này: tạo ra một Đại học tự do dành cho mọi người, mang tính mở, dễ tiếp cận và phi tập trung.

Nhu cầu tạo ra một công cụ số, nơi mà bất kì ai trong mỗi chúng ta có thể chia sẻ bí quyết và tìm kiếm tri thức, hoặc ngay cả (Chúng ta có quyền mơ mộng chứ!) gây dựng nên nó.

Sẽ rất khó diễn tả bằng cách nào để thành lập Đại học tự do dành cho mọi người này, bởi vì việc gây dựng nên nó sẽ phụ thuộc vào lòng tốt, sự đóng góp và sự đồng hành, những thức có thể bị chiếm đoạt trên quãng đường đi này.

Chiến dịch được bắt đầu vào October 9, 2017

Chỉnh sửa lần cuối: July 20, 2023

Bản quyền hình ảnh David Revoy - Giấy phép: Creative Commons By 4.0